Betalningsinformation

Information

Kredit

Kredit lämnas efter sedvanlig kreditprövning, normalt 30 dagar netto, kreditbeloppets storlek bedöms för varje enskild kund. I annat fall sker betalning mot efterkrav.

Försenad betalning

Vid försenad betalning tillämpas dröjsmålsränta, vars storlek ACCESSiQ AB skall informera om på ordererkännande eller faktura.