Vi har semesterstängt v.31 & v. 32 (29/7 – 9/8)

Teknisk support

För dig som vill ha support på din produkt eller har frågor kring garantier

Jag behöver support på en produkt som jag köpt, vad gör jag?

Den bästa supporten för din produkt får du genom att direkt kontakta installatören, om du själv inte är installatör.
Hos installatören finns tekniker med kunskap om just din produkt. Vår erfarenhet är att många problem kan lösas över telefon utan att du behöver skicka iväg produkten. Om felet inte kan åtgärdas med hjälp av installatören, så berättar de hur du ska göra för att skicka in produkten för garantiservice.

Behöver du vidare hjälp av ACCESSiQ kundservice kontakta oss på telefon 031-830 222 eller via mejl info@accessiq.se.

Vad gör jag med min produkt om den inte fungerar?

Den bästa supporten för din produkt får du genom att direkt kontakta installatören, om du själv inte är installatör.
Hos installatören finns tekniker med kunskap om just din produkt. Vår erfarenhet är att många problem kan lösas över telefon utan att du behöver skicka iväg produkten. Om felet inte kan åtgärdas med hjälp av installatören, så berättar de hur du ska göra för att skicka in produkten för garantiservice.

Behöver du vidare hjälp av ACCESSiQs kundservice kontakta oss på telefon 031-830 222 eller via mejl info@accessiq.se.