Hej! På måndag 27 maj och tisdag 28 maj har vi stängt på grund av konferens! Välkommen åter på onsdag 29 maj när vi har öppet som vanligt igen.

Fraktinformation

Information

Fraktfritt vid orders överstigande 5 000 SEK

För orders som understigande 5 000 SEK samt på stamkabel debiteras 150 SEK. För material som packats på pall, tas för varje EUR-pall ut en avgift enligt p.ö.s. prislista. På ordererkännande angiven leveransdag anges den dag då godset ska lämna ACCESSiQ AB. Eventuell försening ger köparen ingen rätt till skadestånd i någon form, såvida inte särskild överenskommelse träffats om detta. Expeditionsavgift = 0 SEK, Faktureringsavgift = 0 SEK.

Speciella villkor vid kabelförsäljning

Angivna priser på kabel gäller hela trummor. Avmätt kabel debiteras med nettopris +15%. Minsta längd är 100 m.