Fraktinformation

Information

Fraktfritt vid orders överstigande 5 000 SEK

För orders som understigande 5 000 SEK samt på stamkabel debiteras 150 SEK. För material som packats på pall, tas för varje EUR-pall ut en avgift enligt p.ö.s. prislista. På ordererkännande angiven leveransdag anges den dag då godset ska lämna ACCESSiQ AB. Eventuell försening ger köparen ingen rätt till skadestånd i någon form, såvida inte särskild överenskommelse träffats om detta. Expeditionsavgift = 0 SEK, Faktureringsavgift = 0 SEK.

Speciella villkor vid kabelförsäljning

Angivna priser på kabel gäller hela trummor. Avmätt kabel debiteras med nettopris +15%. Minsta längd är 100 m.